Altaskifer

Norsk Altaskifer blir hentet ut- og bearbeidet i Alta i Finnmark fylke. Karakteristisk for skiferen er de lyse grågrønne tonene med moderate fargevariasjoner. Grovere produkttyper, som for eksempel bruddheller vil ha større fargevariasjoner som følge av nivåforskjeller i overflaten. Altaskifer fås kun med naturoverflate og har skli klassifisering R13.

Tørrmur og natursteinsmur i Altaskifer vil ha innslag av lysebrune nyanser. Dette kommer av at steinen er plukket i brudd hvor det er naturlige sprekker i fjellet, og hvor vann over tid har avgitt farge på overflaten.

Produktutvalg / datablad

Produkter