INSPIRASJON

Hender det at du ser et bilde og drømmer om å være akkurat der, eller det gir deg mange ideer du spinner videre på?
Å være mottakelig for inspirasjon handler ofte om å være bevisst på hva en faktisk ser og opplever.

Det er nok lettere å la seg inspirere når det er noe ved det vi ser som virker kjent. Kanskje ubevisst, men hjernen liker repetisjoner. Derfor blir dessverre mange gode ideer forkastet lett, fordi det er litt fremmed og nytt i utgangspunktet. Kan det være at du forkaster en mulighet til å finne ideer til en god romløsning fordi rommet er malt med en farge du ikke liker?

Hva er det med rommet som gjør at du liker det eller ikke? Noen rom godkjenner vi med en gang, andre ganger vokser på deg over tid. Liker du godt stedet du besøker, merk deg om det er fargene, materialene eller romløsninger. Tar du deg tid til å se og tenke etter, så finner du fort ut hva slags stil du liker, samt blir tryggere på egne valg.