Minera Otta skifer

Norsk Otta skifer blir hentet ut- og bearbeidet i Otta i Gudbrandsdalen av Minera Skifer. Karakteristisk for skiferen er den mørke koksgrå fargen med rosetter av sorte amfibolkrystaller og småkrystaller av granat. 

Brukt utendørs vil den sorte Ottaskiferen gradvis kunne oppnå en gyllen patina over tid da denne skifertypen inneholder små mengder jernoksider og sulfider, som gjennom sin naturlige omdannelse gir opphav til en områdevis gylden patina/rust. Hvor lang tid denne prosessen vil ta, avhenger av miljøet og av variasjoner i selve materialet. Når skiferen blir utsatt for regn og fuktighet vil den gradvis bli gyllen og til slutt helt rustfarget. Denne prosessen kan ta en del år. Til innendørs bruk vil skiferen beholde sin opprinnelige farge som ved levering.

Produktutvalg / datablad

 

Overflater


 

Kanter


SAGET skifer gir en slett og vinkelrett kant. Kantens farge blir lysere enn på overflaten.

KLIPPET skifer gir en jevn, skrå og rustikk kant.

NATURLIG kant kan ha ulike fargenyanser og variere i grovhet og regelmessighet.